Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Strona główna      O firmie      Kontakt      Płatności      Regulamin
Login      Hasło  

Regulamin
 • Strona internetowa znak.pl prowadzona jest przez ZNAK.PL z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 1.

 • Sprzedażą towarów zamówionym przez stronę internetową zajmuje się sklep komputerowy znak.pl znajdujący się w Poznaniu.

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 • Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient wypełniający formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 • Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji przez znak.pl zamówienia do realizacji, jednak zmiana statusu zamówienia na "rozpoczęte" informuje jedynie klienta o odebraniu zamówienia przez sprzedawcę. Zamówienie można uznać za zaakceptowane do realizacji w przypadku kiedy klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub kiedy w zamówieniu status zostanie zmieniony na "czeka na klienta", "oczekiwanie na przelew".

 • Ceny podane na stronie internetowej są rozróżnione w zależności od sposobu płatności. Prosimy klientów o wybieranie odpowiedniego poziomu cen dla którego przyporządkowana jest wybrana przez nich metoda płatności.

 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 • Cena w przypadku towaru wysyłanego do klienta kurierem zostanie powiększona o koszt wysyłki. Koszt ten jest każdorazowo podawany w czasie składania zamówienia i akceptowany przez klienta.

 • znak.pl przykłada szczególną staranność aby ceny podane na stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości. Zastrzegamy sobie jednak prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku błędnego podania ceny (np. rażąco niskiej) na skutek błędu ludzkiego lub technicznego.

 • Podczas składania zamówienia należy podać wszystkie wymagane dane odpowiadające rzeczywistości. Duże znaczenie posiada podanie prawidłowego numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu i wprowadzenia ewentualnych korekt.

 • O przyjęciu zamówienia klient informowany jest poprzez e-mail. Najczęściej poprzedza je weryfikacja telefoniczna.

 • Klient posiada do wyboru odbiór zamówionego towaru w wybranym sklepie komputerowym znak.pl w ustalonym terminie lub przesłanie go kurierem do wskazanej lokalizacji w Polsce.

 • W przypadku zamówienia towaru rzadko sprzedawanego lub sprowadzanego na specjalne zamówienie konieczne jest wpłacenie przez klienta opłaty rezerwacyjnej.

 • Należność za zamówienie należy przelać po jego potwierdzeniu na rachunek bankowy podając numer zamówienia otrzymany po jego złożeniu.

 • W przypadku braku towaru lub konieczności dłuższego oczekiwania na jego sprowadzenie klient zostanie poinformowany telefonicznie.

 • znak.pl przykłada szczególną staranność aby jak najszybciej zrealizować zamówienie złożone przez klienta.

 • Do każdej paczki dodawany jest dokument dokumentujący sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT oraz wymagane prawem instrukcje i certyfikaty.

 • Towary sprzedawane przez znak.pl są wysokiej jakości. Są magazynowane i pakowane w warunkach zapewniających ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.

 • znak.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ograniczonych czasowo i ilościowo promocji wybranych towarów.

 • Towary przedstawiane na stronie internetowej są objęte gwarancją (poza materiałami eksploatacyjnymi). Klient otrzyma dokument gwarancji. W zależności od specyfiki towaru będzie to gwarancja realizowana przez znak.pl lub tzw. gwarancja producenta gdzie wsparcie gwarancyjne oferuje bezpośrednio producent.

 • Towar poddawany nieautoryzowanym przeróbkom lub mechanicznie uszkodzony przez klienta traci prawa gwarancyjne. Więcej szczegółów o procedurze składania gwarancji znajduje się w warunkach gwarancyjnych, którą otrzymuje klient przy zakupie.

 • znak.pl przykłada szczególną staranność aby opisy i specyfikacje towarów znajdujących się na stronie internetowej były jak najbardziej wierne, dokładne i aktualne. znak.pl jest nie odpowiada za ewentualne błędy i sugeruje kontakt z handlowcem w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

 • znak.pl stara się aby zamieszczone zdjęcia produktów przedstawiały dokładnie sprzedawany towar. Czasami jednak mogą one się w nieznaczny sposób różnić od oryginału. Intencją zamieszczenia tego typu zdjęć jest jedynie przybliżenie klientowi wyglądu oferowanego produktu.

 • Możliwość zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 10 dni od daty zakupu wg prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych. Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący zakupów w ich imieniu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 • W sytuacjach konfliktowych znak.pl będzie dążył do ich polubownego załatwienia. Gdy okaże się to niemożliwe spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby znak.pl.

 • Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów zawieranych z wykorzystaniem strony internetowej między klientami a znak.pl. Regulamin jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej oraz przytaczany w korespondencji potwierdzającej fakt złożenia zamówienia w formie linka do odpowiedniej witryny.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt kanałami komunikacji wymienionymi na stronie "Kontakt".